Fan Source


מעלית ביתית מחיר - התקנת מעלית לבית במחירים מצויינים

בשנת 2005 אושרה בכנסת התכנית הראשונה לחיזוק מבנים ישנים אשר אינם עומדים בפני רעידות אדמה ושאר סכנות המתרגשות לבוא בעולם. תכנית המתאר הארצית שכונתה בקיצור תמ"א 38 נועדה להבטיח שפרויקט שיקום המבנים הישנים יביא להגנה מרבית לבניינים אלו הנמצאים בסכנה תמידית במקרה של רעידת אדמה או דבר הדומה לה. הרגישות הגאוגרפית הקיימת בחבל ארץ בו ממוקמת מדינת ישראל לא מאפשרת זילות בעניין זה כלל וכלל. אלא שלבקש מדיירי בניין ישן להשקיע ממיטב כספם עבור תכנית זו הוא דבר שלא בנמצא, ולכן היה צורך להקים תכנית חוקתית שתעניק תמריצים לחיזוק המבנים הישנים וכמובן שעדיין יש בעיות כגון דייר סרבן בתמ"א 38/2.

אלא שחלפו להם השנים וכבר אנו מתקרבים לעשור להקמתה של התכנית והתוצאות מאכזבות ניתן אפילו לומר מאכזבות יתר על המידה יותר מכפי שציפו לה מתכנני התכנית. אם כן מה היה בתכנית שלא כל כך קסם לדיירי הבניינים הישנים ורק הביא ריב ומדון בקרב יושבי הארץ.

התכנית המקורית הייתה כזו: דיירי הבניין בין אם מדובר בבניין מגורים או בניין משרדים של עורכי דין דיני עבודה המעוניינים לחזק את מבנה ביתם הישן צריכים לאסוף הסכמה של רוב דיירי הבניין, כלומר של שני שליש מדיירי הבניין על מנת לאפשר שיפוץ וחיזוק המבנה הקיים. אמנם כיצד יסכימו לממן זאת. הדרך היא לאפשר ליזמים וקבלנים החפצים בבניינים אלו לשפץ את המבנים האלו ולהוסיף להם מבנים ככל שניתן על מנת להשביח בעשרות אחוזים את שווי המבנה. בתמורה לכך יצטרכו הדיירים להסכים לערוך מערכת שיפוצים הכוללת דברים רבים: ראשית כל חיזוק המבנה ברמה כזו שיוכל להיות חסין בפני רעידות אדמה. זוהי למעשה המטרה העיקרית והיא גם זו שיוצרת את העומס הרב המוטל על הדיירים בעת השיפוץ המבנה. הדיירים נאלצים לסבול במשך זמן רב את הלכלוך והפיגומים המוקמים כדי לחזק את המבנה, והדבר רועץ לא רק לדיירים אלא גם לשכני הבניין שכל עת סוגרים תריסים על מנת לא לסבול מרעש השיפוץ.

התנאי השני הוא הוספת חדרי ממ"ד לכל דירה. כיום לפי חוקי המדינה כל יחידת דיור הנבנית מחייבת בנייה של ממ"ד לכל יחידה כזו. מפאת הסכנה הביטחונית המאיימת על ארצנו כל העת נושא זה מפוקח בפקידה ואי ציות לחוק גוררת אחריה עונשים כבדים. אולם בדירות הישנות חוק זה לא חל משום שלא היה בעולם. אלא מכיוון שכבר הבניין עובר שיפוץ הרי שהדרישה לחדר מהסוג הזה שלא מכיל תריסים רגילים חוזר וניעור.

תנאי שלישי הוא הוספת גינה ושיפוץ חזית הבניין. תנאי זה הוא אמנם קשור באסתטיקה של הבניין אך נחשב כחלק אינטגרלי מתנאי החוזה של התכנית. התכנית דורשת שינוי קוסמטי חיצוני ופונקציונלי לבניין כולו ובתוכו גם שינוי פני החזית של הבניין שיכלול טיפוח זה. לצד טיפוח הגינה וחזית הבניין התכנית מבקשת להוסיף חנייה משותפת לדיירי הבניין על מנת לפתור את מצוקת החניות.

התנאי הרביעי קשור בנוחיות של הדיירים. במרבית הדירות הישנות אין מעלית ולכן שיפוץ מחודש של הבניין מחייב גם הוספת מעלית ביתית מחיר אפסי, לנוחיות הדיירים ולשיפור הבניין.

אלו התנאים העיקריים אך קיימים תנאים נוספים משניים לתנאים אלו שנועדו לשפר את הבניין בדרך אגב שיפוצו למען הגנה מרעידות אדמה.
לחץ לכניסה לאתר nfaridsons.co.il לפרטים